Machiel van Zanten

tekst & redactie

Privacyverklaring Machiel van Zanten Tekstproducties


Mijn bedrijf, Machiel van Zanten Tekstproducties, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Hieronder leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en wat ik ermee doe.

Welke gegevens verwerk ik?

Ik verwerk uw persoonsgegevens zodra u contact met mij opneemt. Het gaat daarbij om een of meer van de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Overige persoonsgegevens die u mij zelf geeft.
Wat doe ik met de gegevens?
De verzamelde persoonsgegevens gebruik ik uitsluitend om contact met u te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post te sturen.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik die gegevens verzamel.

  • Bent u opdrachtgever (geweest)? Dan bewaar ik uw persoonsgegevens zeven jaar. Ik ben namelijk wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
  • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan hangt het van die reden af hoe lang ik de gegevens bewaar. Wilt u meer weten, dan vertel ik u graag welke gegevens ik van u heb en wat ik ermee doe.
Met wie deel ik de persoonsgegevens?
Uw gegevens verkoop ik nooit aan derden. Ik verstrek de gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst.

Hoe zit het met cookies?
Ik gebruik op mijn website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens?
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u toch de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@machielvanzanten.nl.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?
Natuurlijk hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt mij vragen om de persoonsgegevens die ik van u heb, in een computerbestand naar uzelf of een ander te sturen.

Verzoeken hiertoe kunt u sturen naar: info@machielvanzanten.nl. Ik reageer zo snel mogelijk (in elk geval binnen vier weken).

Hebt u een klacht hierover, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hebt u tips, vragen of andere feedback?
Neem dan contact op met: info@machielvanzanten.nl