Machiel van Zanten

tekst & redactie

Stichting Rechtenalumni Nijmegen zorgt voor ‘kers op de taart’

Een blijvende band tussen faculteit en afgestudeerden. Dat is het streven van de Stichting Rechtenalumni Nijmegen. De stichting investeert niet alleen in faciliteiten, maar zet ook het eigen netwerk in. “Ik wil helpen om het hoge niveau in stand te houden en uit te dragen.”

Yvo van Kuijck (links) en Jef Oomen.

“Wat mij drijft, is een gevoel van trots”, zegt Yvo van Kuijck (65) halverwege het gesprek. Hij is voormalig vicepresident van de rechtbank regio Arnhem-Leeuwarden. “Ik kom uit Nijmegen en ben van jongs af aan betrokken geweest bij de faculteit. Mijn vader was griffier bij de Rota, ik heb hier zelf gestudeerd en vind het nog altijd een prachtig gezicht als ik de campus oprijd. Je hoeft niet naast je schoenen te lopen, maar een gezonde vorm van trots is prima.”

Jef Oomen (60), notaris en voorzitter van de notariële beroepsorganisatie, deelt die trots. “Ik heb hier als student een fantastische opleiding gehad en enorm veel geleerd. Daarnaast heb ik altijd bewust in Nijmegen post-academisch onderwijs gevolgd. Net als veel alumni voel ik een natuurlijke verbinding met de faculteit. Bovendien is het niveau hier erg hoog. Bij mij op kantoor hebben we bijvoorbeeld het liefst studenten uit Nijmegen. Ik wil graag helpen om dat niveau in stand te houden en uit te dragen. Dat geldt voor veel oud-studenten. Net als ik hebben ze het gevoel dat ze hebben gekregen om te geven. Het is geen kwestie van afstuderen en wegwezen, maar kijken wat je kunt bijdragen.”

Enorme boost

Van Kuijck en Oomen zijn twee van de bestuursleden van de Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN), die sinds 2011 bestaat en zich vooral richt op fondsenwerving. Van Kuijck: “We zijn begonnen met de Club van 2014, waarbij alumni jaarlijks € 20,14, € 201,40 of € 2014 kunnen doneren. Later is daar het Chairholdersproject bijgekomen, waarbij alumni - en later advocatenkantoren - een stoel in de grote collegezaal kunnen adopteren.”

Het ingezamelde geld werd in eerste instantie geïnvesteerd in het Grotiusgebouw, zegt Oomen. “Dat gebouw heeft de faculteit een enorme boost gegeven en we zijn blij dat we daaraan ons steentje hebben kunnen bijdragen. We hebben meebetaald aan de bibliotheek, de alumnilounge, scriptiewerkplekken en de Rota-zalen. Nu die basisvoorzieningen perfect in orde zijn, richten we ons op de extra’s, noem het de kers op de taart.”

Concreet gaat het dan om excellentieprogramma’s en internationalisering. Van Kuijck: “We betalen bijvoorbeeld mee aan beurzen voor studenten en medewerkers die tijdelijk naar het buitenland gaan. Dat is echt als aanmoediging bedoeld. Ook dragen we bij aan de huisvesting van internationale rechtenstudenten die naar Nijmegen komen.”

Spinnenweb

De inzet van de stichting beperkt zich niet tot financiële bijdragen. “We maken ook gebruik van ons netwerk”, zegt Oomen. “Zo hebben we bijgedragen aan het maken van een database. Het is heel belangrijk om de gegevens van je alumni goed op orde te hebben. Op basis daarvan kunnen we onze alumni in categorieën verdelen. Zo ontstaat een spinnenweb van afgestudeerden. Het is belangrijk dat we in dat web lijnen blijven trekken die die voortdurend verstevigen. Zo ontstaan steeds meer en betere contacten.”

Op basis van de alumni-indeling kan de faculteit bovendien heel gericht bijeenkomsten organiseren voor specifieke doelgroepen. Van Kuijck: “Denk aan een bijeenkomst voor alle gepromoveerden of voor alumni die actief zijn in de politiek.” Oomen: “Tijdens zulke bijeenkomsten kunnen de deelnemers nadenken over wat ze samen kunnen betekenen, voor de faculteit in het algemeen of voor bijvoorbeeld een specifiek internationaliseringsproject. We hopen dan dat er iets moois opbloeit.”

Levensader

Verschillende bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor studenten. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Van der Grintenlezing en een cursus retorica, waaraan de SRN meebetaalt. “Dat doen we bewust”, zegt Van Kuijck. “We willen niet wachten tot studenten zijn afgestudeerd. De band met de faculteit is als een levensader waarbij je over en weer profijt van elkaar hebt. Het is belangrijk om die band vroeg op te bouwen en daarna voortdurend te voeden. Als die band sterk genoeg is, zullen studenten na hun afstuderen als een boemerang terugkomen naar de faculteit.”

De cursus retorica toont nog een ander aspect van de SRN. Van Kuijck: “De kern van die cursus is dat het recht niet alleen om regels draait, maar ook om waarden van de samenleving. Wat vinden wij als maatschappij belangrijk, waarvoor gaan we de barricaden op? Tijdens de cursus leren studenten daarover nadenken en spreken op een manier die overtuigt. Het is een vorm van verdieping en verbreding. Denk aan de uitspraak non scholae sed vitae [we leren niet voor school maar voor het leven, MvZ.]. Je komt hier niet alleen voor de studiepunten maar ook voor een levensvorming.”

Verschenen in Radboud Rechten, oktober 2016.